Faalangst - achtergrondinformatie
Make your own free website on Tripod.com
Oorzaken van faalangst

De omgeving van het kind heeft grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Het vertelt het kind of het een prettige wereld is, of juist een onveilige wereld waar je bang voor moet zijn. Wanneer een kind opgroeit in een gezonde, warme omgeving, ontwikkelt het kind een positief zelfbeeld. Als het kind een negatief zelfbeeld heeft, zit het niet lekker in zijn of haar vel. Faalangstige kinderen hebben vaak een negatief beeld van zichzelf.Een negatief zelfbeeld staat de gehele ontwikkeling in de weg.

Als het kind regelmatig negatieve ervaringen opdoet, heeft dit invloed op het zelfbeeld van het kind. Deze zijn bepalend voor hoe men zich doorgaans voelt en hoe men de eigen omgeving, taak, toekomst en anderen tegemoet treedt. Dus hoe je jezelf ziet en hoe je je eigen mogelijkheden en beperkingen ervaart. Hoe iemand zich voelt, bepaalt de manier van zijn of haar handelen. Als het kind in plaats van positieve regelmatig negatieve ervaringen opdoet, heeft dit invloed op het zelfbeeld van het kind. Het kind kan dan een negatief beeld van zichzelf ontwikkelen en kan in een negatieve cirkel terecht komen. De leerling let dan alleen nog maar op de negatieve zaken. De positieve ervaringen worden niet eens meer gezien en als ze al gezien worden, worden ze niet toegeschreven aan zichzelf maar aan het toeval. “Tunneldenken” zou je dit kunnen noemen. Nadat het kind vele keren een mislukking heeft moeten ervaren gaat het kind denken: ‘Ik kan het toch niet’.

De auteur I. Coosemans geeft hiervan een voorbeeld. Een dyslectische leerling wordt al vroeg geconfronteerd met falen. De voorbereidende lees- en schrijfoefeningen in groep 1 en 2 zijn voor de dyslectische leerling een grote ‘blokkade’: het kind ervaart de constante mislukking bij het maken van de werkjes. Dit heeft invloed op het zelfbeeld van het jonge kind: het kind heeft het gevoel geen invloed te hebben op de situatie. Belangrijk is dus om deze cirkel te doorbreken, zodat het kind het kind weer nieuwe situaties durft aan te gaan. Een goede, snelle diagnose is dan ook van groot belang.

Bij het op zoek gaan naar de oorzaken van faalangst is het belangrijk om na te gaan wat de oorzaken zijn van het probleem. Ligt de oorzaak in het gezin of moet de oorzaak gezocht worden op de prestatiegerichte school. De cultuurverschillen spelen een secundaire rol. In de eerste plaats gaat het om de leerling als individu: hoe is het zelfbeeld van het kind, wanneer en in welke situaties is het faalangstig etc. Pas wanneer dit beeld onvoldoende houvast geeft, kan het zinvol zijn cultuurverschillen in ogenschouw te nemen.
Als men weet wat waarom het kind faalangstig is, kan het probleem beter aangepakt en geaccepteerd worden.

IEDEREEN KAN NUMMER ÉÉN ZIJN, DAT IS GEEN KUNST.
DE KUNST IS UIT TE VINDEN WAARIN.
Midas Dekkers.

Hoofdpagina Terug naar beginpagina